Σχολικά Τι είναι το ΑΟΘ και γιατί είναι τόσο σημαντικό μάθημα;

Τι είναι το ΑΟΘ και γιατί είναι τόσο σημαντικό μάθημα;

Οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ή εν συντομία ΑΟΘ, είναι το σχολικό μάθημα που αναλύει με απλό, αλλά όχι απλοϊκό, τρόπο τους βασικούς μηχανισμούς της αγοράς. Η διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών, π.χ. του όγκου της παραγωγής ενός προϊόντος και της τιμής του, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων μηχανισμών καθώς και συγκεκριμένων θεσμικών παραγόντων. Η επαρκής εξήγηση αυτών των μηχανισμών βοηθά τους μαθητές να καταλάβουν πώς λειτουργεί μια αγορά, ώστε να κατανοηθεί ο μηχανισμός των τιμών ενώ παράλληλα αναλύεται η σημασία των κοινωνικών θεσμών για τη λειτουργία της οικονομίας.

Η οικονομία θεωρείται κοινωνική επιστήμη επειδή επιχειρεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά ατόμων, ομάδων και οργανισμών. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλές κοινωνικές επιστήμες, η οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μαθηματικά και τη στατιστική. Σε επίπεδο πανεπιστημίου, οι περισσότεροι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν αρκετά ανώτερα μαθήματα μαθηματικών και στατιστικών ως προαπαιτούμενα για την εξειδίκευση στα οικονομικά. Ανεξαρτήτως όμως μελλοντικών σπουδών, οι αρχές οικονομικής θεωρίας αποτελούν σημαντικό μάθημα για κάθε μαθητή.

Γιατί το ΑΟΘ είναι σημαντικό μάθημα;

1. Διαμορφώνει τις αποφάσεις

Οι οικονομολόγοι παρέχουν πληροφορίες και προβλέψεις για τη λήψη αποφάσεων εντός των εταιρειών και των κυβερνήσεων. Αυτή η γνώση των οικονομικών – ή οικονομικής ευφυΐας – βασίζεται σε δεδομένα και μοντελοποίηση.

2. Επηρεάζει τα πάντα

Τα οικονομικά επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Αυτό περιλαμβάνει ζητήματα όπως ο φόρος και ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και ο πλούτος, η ανισότητα και οι αναδυόμενες αγορές, η ενέργεια και το περιβάλλον. Η οικονομία έχει άμεση σχέση και επίδραση σε μια σειρά ζητημάτων υγείας, κοινωνικών και πολιτικών που επηρεάζουν τα νοικοκυριά και τις ευρύτερες κοινότητες.

3. Επηρεάζει τη βιομηχανία

Οι εταιρείες όλων των μεγεθών και βιομηχανιών βασίζονται στην οικονομία, είτε πρόκειται για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, στρατηγικές τιμολόγησης είτε για τον τρόπο διαφήμισης. Η μελέτη των οικονομικών προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών σταδιοδρομίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τη γεωργία έως την παραγωγή, τον τραπεζικό τομέα και το consulting.

4. Εμπνέει την επιχειρηματική επιτυχία

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται οι καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν θεωρίες και μοντέλα για να προβλέψουν τη συμπεριφορά και να ενημερώσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Για τις πολυεθνικές, η κατανόηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Εξασφαλίστε την επιτυχία σας στο ΑΟΘ ξεκινώντας ιδιαίτερα μαθήματα ΑΟΘ στο instateacher.