Φίλτρα 0

Περιοχή

Ταξινόμηση:

Παπαευθυμίου Σταυρούλα

23 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Έκθεση Ιστορία Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 8 / ώρα
 • Online 6 / ώρα
Προβολή

Παπαδόπουλος Ανδρέας

27 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ιστορία Έκθεση Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 8 / ώρα
Προβολή

Μανιάτη Χρύσα

29 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ειδική αγωγή & εκπαίδευση Πιστοποίηση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Έκθεση Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Κυριακάκη Μαρία

45 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Άδεια διδασκαλίας Πτυχίο - ΕΟΠΠΕΠ 
Έκθεση Νέα Ελληνικά Λογοτεχνία
 • Τιμή 30 / ώρα
Προβολή

Βουβαλίκη Ρόθου Ευγενία

36 ετών
Φιλόλογος Master - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Άδεια διδασκαλίας Πτυχίο - ΕΟΠΠΕΠ 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Λογοτεχνία Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
Προβολή

Κωνσταντίνα Γουβέλη

26 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Διδακτικολόγος Master - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Ιστορία Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Παπαγεωργίου Χριστίνα

22 ετών
Ιστορικός-Φιλόλογος Πτυχίο - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Νεοελληνικά Κείμενα Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Κοινωνιολογία Ιστορία Λατινικά Φιλοσοφία Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 7 / ώρα
Προβολή

Ζερμπούλη Άννα

40 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Πτυχίο - University of Michigan  
Νέα Ελληνικά Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Κουνενιδάκη Μαρουσώ-Άννα

24 ετών
Φιλοσοφία - Παιδαγωγική Ψυχολογία Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Ιστορία Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά Λατινικά περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Ξηρόπητα Βέρα

33 ετών
Ψυχολόγος Πτυχίο - Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Πολιτική Κοινωνιολογία Master - Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Λογοτεχνία Φιλοσοφία Κοινωνιολογία Νεοελληνικά Κείμενα Έκθεση Ιστορία Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 15 / ώρα
 • Online 12 / ώρα
Προβολή

Μιάμης Χρήστος

43 ετών
Πολιτικός Επιστήμονας Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία Master - Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Υπ. Διδάκτορας Πολιτικής Φιλοσοφίας PhD - Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Έκθεση Λογοτεχνία Κοινωνιολογία Ιστορία Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 15 / ώρα
 • Online 12 / ώρα
Προβολή

Μπαλωμένου Κασσιανή

29 ετών
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Ιστορία Αρχαία Ελληνικά Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Μπατιάκα Ειρήνη

39 ετών
Ελληνική φιλολογία - ειδική παιδαγωγική Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Νέα Ελληνικά Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Κοινωνιολογία Φιλοσοφία περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Κοτόρι Κατερίνα

25 ετών
Κλασική Φιλολογία Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ιστορία Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λογοτεχνία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 8 / ώρα
 • Online 8 / ώρα
Προβολή

Ρωσσίδου Όλγα

37 ετών
Νεοελληνική Φιλολογία Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Νέα Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά Κοινωνιολογία Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Έκθεση Νεοελληνικά Κείμενα Λογοτεχνία Ιστορία Φιλοσοφία Λατινικά περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή