Ιδιαίτερα Μαθήματα Κοινωνιολογίας

234 καθηγητές

Ιδιαίτερα Κοινωνιολογίας

. Βρείτε τον ιδανικό καθηγητή για ιδιαίτερα μαθήματα Κοινωνιολογίας. Kοινωνιολογία, η μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβανομένων ατόμων, ομάδων και δομών. Ως κοινωνικά πλάσματα οι κοινωνίες μας είναι πολύ σημαντικά μέρη της ζωής μας δίνοντας στους κοινωνιολόγους ένα τεράστιο πεδίο μελέτης και ανάλυσης. Μερικά από τα βασικά θέματα στα οποία επικεντρώνεται η κοινωνιολογία είναι τα κοινωνικά συστήματα, οι κοινωνικές προσδοκίες, η κοινωνική τάξη, η κοινωνική κινητικότητα, ο νόμος, η θρησκεία, η ιατρική, η εκπαίδευση, η σεξουαλικότητα και η παρέκκλιση ή η παραβίαση των κοινωνικών κανόνων. Στην πραγματικότητα, οι κοινωνιολόγοι πιστεύουν ότι όλοι οι τομείς της ανθρώπινης ζωής ορίζονται από την αλληλεπίδραση των κοινωνικών δομών και της ατομικής επιλογής. Σκοπός της κοινωνιολογίας είναι να κατανοήσει πώς η ανθρώπινη δράση και συνείδηση ​​διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τις πολιτιστικές και κοινωνικές δομές. Αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνιολογίας αποτελεί φυσικά και η έρευνα για τη διεξαγωγή της οποίας, οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους. Ως μια κοινωνική επιστήμη, όπως η ανθρωπολογία ή η ψυχολογία, βασίζεται τόσο σε επιστημονικές όσο και σε πιο προσωπικές προσεγγίσεις στην έρευνα. Στα μαθήματα κοινωνιολογίας, οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την καθημερινή τους ζωή, τους πολιτισμικούς κανόνες και τη σχέση τους με την οικογένεια και τους φίλους τους με αυτή άλλων ανθρώπων από όλο τον κόσμο.

Η εισαγωγή στην κοινωνιολογία και η σπουδαιότητά της για τους μαθητές

Η Κοινωνιολογία της Γ΄ Λυκείου ανήκει στα μαθήματα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και παρουσιάζει την επιστήμη της κοινωνιολογίας, την ιστορία της, τους θεμελιωτές της και το αντικείμενο της. Οι μαθητές που έχουν διδαχθεί κοινωνιολογία γνωρίζουν πώς να σκέφτονται κριτικά για την ανθρώπινη κοινωνική ζωή και πώς να θέτουν σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα. Γνωρίζουν πώς να συλλέγουν και να αναλύουν προσεκτικά τα δεδομένα και να διατυπώνουν και να παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους ευρήματα. Γενικότερα, μαθαίνουν να σκέφτονται, να αξιολογούν και να επικοινωνούν καθαρά, δημιουργικά και αποτελεσματικά.

Ποια τα πλεονεκτήματα της κοινωνιολογίας;

 • Ικανότητα κριτικής σκέψης.
 • Αναλυτικές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Δεξιότητες στατιστικής συλλογιστικής.
 • Ερευνητικές δεξιότητες (π.χ. ανασκόπηση βιβλιογραφίας, συλλογή δεδομένων και ανάλυση δεδομένων).
 • Κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικών κοινωνικών καταβολών, πολιτισμική ικανότητα και ενσυναίσθηση).
Όλες αυτές οι ικανότητες έχουν τεράστια αξία για μια ευρεία γκάμα επαγγελμάτων. Η κοινωνιολογία είναι σημαντική γιατί προσφέρει γνώση για τις κοινωνικές σχέσεις, τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την κοινωνία. Η μελέτη της προετοιμάζει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες της ζωής, επιτρέποντας τους να ζήσουν μία ζωή με σκοπό. Προσφέρει επίσης μια πιο βαθιά και διαφωτιστική όψη της πραγματικότητας της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής και βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα παρακάτω:
 • Τους λόγους των κοινωνικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στην κοινωνική συμπεριφορά.
 • Τους λόγους για την ανισότητα στις ευκαιρίες και τα αποτελέσματα της ομάδας.
 • Τη συνάφεια των κοινωνικών ιεραρχιών και της κοινωνικής εξουσίας στην καθημερινή ζωή.
 • Πώς διαμορφώνονται τα άτομα και οι ομάδες από μεγαλύτερες κοινωνικές δυνάμεις.
 • Το ρόλο των κοινωνικών θεσμών.
 • Το ρόλο της κοινωνικής δομής.
Η μελέτη της κοινωνικής ανισότητας και των κοινωνικών προβλημάτων συχνά οδηγεί στην επιθυμία να αλλάξει η κοινωνία προς το καλύτερο, δίνοντας το κίνητρο για έναν κόσμο πιο δίκαιο, και πιο υγιή.

Σχετικές αναζητήσεις

Ιδιαίτερα μαθήματα Έκθεσης
Ιδιαίτερα μαθήματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Ιδιαίτερα μαθήματα Ιστορίας
Ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών
Ιδιαίτερα μαθήματα Φιλοσοφίας
Ιδιαίτερα μαθήματα Λατινικών
Ιδιαίτερα μαθήματα Νέων Ελληνικών
Ιδιαίτερα μαθήματα Νεοελληνικών Κειμένων
Ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων από μετάφραση

Μαθήματα Κοινωνιολογίας

Μαθήματα Κοινωνιολογίας ανά περιοχή από έμπειρους καθηγητές σε προσιτές τιμές με μία απλή αναζήτηση. Επιλέξτε το φίλτρο μάθημα στο χώρο του μαθητή ή στο χώρο του δασκάλου, πληκτρολογήστε περιοχή και βρείτε τον ιδανικό καθηγητή.

Μαθήματα Κοινωνιολογίας Online

Μαθήματα Κοινωνιολογίας εξ αποστάσεως από έμπειρους καθηγητές σε προσιτές τιμές με μία απλή αναζήτηση. Επιλέξτε το φίλτρο μάθημα online και βρείτε τον ιδανικό καθηγητή.

Φίλτρα 0

Περιοχή

234 καθηγητές
Ταξινόμηση:
Καρασαχινίδης Ιωάννης Μ. 27 ετών
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Ιστορία Αρχαία από μετάφραση Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Φιλοσοφία Κοινωνιολογία
 • Τιμή
  8 / ώρα
 • Online
  8 / ώρα
Προβολή
Μουγκαράκη Αλίκη 30 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Κοινωνιολογία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
περισσότερα
 • Τιμή
  18 / ώρα
 • Online
  15 / ώρα
Προβολή
Αλεξοπούλου Ευαγγελία 27 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση Έκθεση Ιστορία Κοινωνιολογία Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Νεοελληνική Λογοτεχνία Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή
  15 / ώρα
 • Online
  12 / ώρα
Προβολή
Γούπου Μαρία 27 ετών
Ιστορία & Αρχαιολογία Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Ιστορία Λατινικά Κοινωνιολογία Νεοελληνικά Κείμενα
 • Τιμή
  10 / ώρα
Προβολή
Μουτάφη Μαρία 31 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νέα Ελληνικά Φιλοσοφία Λατινικά Αρχαία από μετάφραση Νεοελληνικά Κείμενα Έκθεση Κοινωνιολογία
 • Online
  13 / ώρα
Προβολή
Ευγενία Α. 27 ετών
Φιλολογία Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση Έκθεση Ιστορία Νέα Ελληνικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Φιλοσοφία Λατινικά Κοινωνιολογία Νεοελληνικά Κείμενα
περισσότερα
 • Τιμή
  12 / ώρα
 • Online
  12 / ώρα
Προβολή
Πελεκούδας Νίκος 50 ετών
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Πτυχίο - Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολιτική Κοινωνιολογία Master - Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνιολογία Ιστορία Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή
  15 / ώρα
 • Online
  13 / ώρα
Προβολή
Χατζηκυριάκου Άννα-Μαρία 25 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχαία από μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Ιστορία Κοινωνιολογία Λατινικά Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Φιλοσοφία Νεοελληνική Λογοτεχνία
περισσότερα
 • Τιμή
  12 / ώρα
 • Online
  12 / ώρα
Προβολή
Σαμιώτης Σταύρος 27 ετών
Φιλολογία - Γλωσσολογία Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση Έκθεση Ιστορία Κοινωνιολογία Λατινικά Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Νεοελληνική Λογοτεχνία Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή
  7 / ώρα
 • Online
  7 / ώρα
Προβολή
Εμμανουήλ Ιωάννα 25 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση Έκθεση Ιστορία Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Νεοελληνική Λογοτεχνία Φιλοσοφία Κοινωνιολογία
περισσότερα
 • Online
  10 / ώρα
Προβολή
Μιχάλογλου Βασίλειος 35 ετών
Ιστορία και Εθνολογία Πτυχίο - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Master - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ιστορία Αρχαία Ελληνικά Λατινικά Νέα Ελληνικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Κοινωνιολογία Νεοελληνικά Κείμενα Έκθεση Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή
  10 / ώρα
 • Online
  10 / ώρα
Προβολή
Γρίβα Πέννυ 39 ετών
Άδεια Διδασκαλίας Πτυχίο - ΕΟΠΠΕΠ
Ελληνική Φιλολογία Master - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κλασική Φιλολογία Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μαθησιακές Δυσκολίες Master - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχαία Ελληνικά Master - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση Έκθεση Ιστορία Κοινωνιολογία Λατινικά Νεοελληνική Λογοτεχνία Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή
  15 / ώρα
 • Online
  15 / ώρα
Προβολή
Σαββίδου Δανάη 25 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Ιστορία Λατινικά Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Αρχαία από μετάφραση Νεοελληνική Λογοτεχνία Κοινωνιολογία
περισσότερα
 • Τιμή
  12 / ώρα
 • Online
  10 / ώρα
Προβολή
Σιταρίδης Γιώργος 24 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχαία Ελληνικά Λατινικά Έκθεση Νέα Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση Ιστορία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνικά Κείμενα Κοινωνιολογία Φιλοσοφία
 • Τιμή
  10 / ώρα
 • Online
  10 / ώρα
Προβολή
Σπυρίδων Ζαφείρης 25 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Κοινωνιολογία Λατινικά Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Τιμή
  10 / ώρα
Προβολή