ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ INSTATEACHER

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει και την Πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε την Πλατφόρμα και πλοηγήστε σε αυτή, προβαίνετε σε χρήση της Υπηρεσίας, εγγράφεστε ως Μέλος, ή στη λίστα αποδεκτών των Newsletters μας, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά σας κάνετε χρήση των υπηρεσιών, χαρακτηριστικών και λειτουργιών της Πλατφόρμας με την εμπορική ονομασία instateacher, ή συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειες της, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) της instateacher, ή άλλως (εφεξής ο «Χρήστης», «Πελάτης», «εσείς», «σας»),

1. Για την ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας των δεδομένων σας.
2. Τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
3. Το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για εσάς.
4. Το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία που πραγματοποιούμε.
5. Το χρόνο διατήρησης των δεδομένων σας.
6. Τους αποδέκτες τους και το σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους.
7. Για την ασφάλεια των δεδομένων σας εκ μέρους μας.
8. Την Πολιτική Cookies.

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

1.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία ΝΑΤΙVE APPS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Πεντέλης 95Γ, με Α.Φ.Μ. 800995861, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146569301000 και στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου 2107546010, email [email protected] (εφεξής η «Επιχείρηση», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την Υπηρεσία.

2. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας για ζητήματα δεδομένων και να υποβάλλετε τυχόν παράπονά σας;

2.1 Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας, με τους εξής τρόπους:

 • Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλεφωνικό μας κέντρο με αριθμό 2107546010, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.
 • Με αποστολή Email στο [email protected]
 • Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου: Λ. Πεντέλης 95Γ, Χαλάνδρι 15234

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας.
Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωση και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας (είτε άμεσα είτε έμμεσα), κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Κατά την πλοήγησή σας στην Πλατφόρμα, το άνοιγμα Λογαριασμού σας, την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας, τη συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθητικές της instateacher όπως για παράδειγμα διαγωνισμούς, τη διάδραση στα Social Media (πχ. σχόλιά σας, Likes κτλ.) ή άλλως, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτους, ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα. Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο) που μας χορηγείτε, όταν ανοίγετε Λογαριασμό με την ιδιότητα του Εκπαιδευτικού ή μαθητή.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: (τηλέφωνο κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email), Skype ID, messenger) που μας χορηγείτε εφόσον ανοίγετε Λογαριασμό ως Εκπαιδευτικός υποχρεωτικά ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε τυχόν διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας που κατά καιρούς διεξάγει (πχ διαγωνισμούς κτλ.). ή εφόσον ανοίγετε Λογαριασμό ως μαθητής τηλέφωνο κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –email.
 • Δεδομένα Σύνδεσης Λογαριασμού: όνομα χρήστη (username) το οποίο ταυτίζεται με το email σας και τον κωδικό πρόσβασης σε αυτόν (password, όταν ανοίγετε Λογαριασμό ως Μαθητής και Εκπαιδευτικός.
 • Δεδομένα Επαγγελματικού Προφίλ: (σπουδές, έτος σπουδών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξειδικεύσεις, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, διαθεσιμότητα, ωριαία αμοιβή, προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μεθόδους διδασκαλίας κτλ.) που χορηγεί ο Εκπαιδευτικός οικειοθελώς και υποχρεωτικά κατά το άνοιγμα Λογαριασμού και τη δημιουργία προφίλ στην Πλατφόρμα.
 • Δεδομένα Τιμολόγησης: (Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, έδρα) του Εκπαιδευτικού για την έκδοση τιμολογίου εφόσον είναι επιτηδευματίας ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο εκ μέρους της Εταιρείας για τη χρήση της Υπηρεσίας.
 • Δεδομένα από τη Χρήση της Υπηρεσίας (συχνότητα και ποσότητα αναζητήσεων ανά κατηγορία Μαθήματος, περιοχή ζήτησης, ηλικίες αναζήτησης εκπαιδευτικών, κόστος μαθήματος, τόπος διδασκαλίας, αξιολόγηση Εκπαιδευτικών, κτλ.) τα οποία συνάγονται από την χρήση τόσο εκ μέρους των Εκπαιδευτικών όσο και των Μαθητών.
 • Στατιστικά Δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει ως συγκεντρωτικά και μόνον στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.
 • Δεδομένα Τεχνικά όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε την Πλατφόρμα κτλ.
 • Δεδομένα Δημογραφικά: φύλο, τόπος διαμονής, ηλικία, δεδομένα επαγγελματικού προφίλ, κ.α), τα οποία συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο κατά περίπτωση ή συνάγονται από τις συναλλαγές των υποκειμένων στην Πλατφόρμα.
 • Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, δεδομένα περιήγησης και προτίμησης, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, την επίσκεψή άλλων δικτυακών τόπων μετά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ή μεγαλύτεροι.
Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Μέλος ή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.).
Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

4. Ποιος ο σκοπός και ποια η νομική βάση της κάθε επεξεργασίας;

Η Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Η Εταιρεία προστατεύει και διασφαλίζει τα όλα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία).

Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω της Πλατφόρμας.

Σκοπός Επεξεργασίας Νομική Βάση Επεξεργασίας

Εγγραφή – Δημιουργία και Πρόσβαση στο Λογαριασμό στην Πλατφόρμα

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:

 • Να σας ταυτοποιούμε κάθε φορά που αιτείστε πρόσβασης στο Λογαριασμό σας.
 • Να σας δώσουμε πρόσβαση στις λειτουργίες και υπηρεσίες του Λογαριασμού Μέλους.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στο Λογαριασμό σας (πχ ζητήματα ασφάλειας, διαγραφής κτλ).
 • Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών/ λειτουργιών του Λογαριασμού σας, διαχείριση διευθύνσεων κτλ.

Δεδομένα Σύνδεσης (Username και password)

Δεδομένα Επικοινωνίας: email που το χορηγείτε ως username.

Δεδομένα cookies όπως για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, εφόσον ο Χρήστης το επιλέξει.

α) η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα.

β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου αυτή απαιτείται.

Παροχή Υπηρεσίας μέσω της Πλατφόρμας στους Εγγεγραμμένους Χρήστες (Εκπαιδευτικούς, Μαθητές)
– ενδεικτικά:

 • Δημιουργία Επαγγελματικού Προφίλ Εκπαιδευτικού, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, απλά οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επιπλέον να στείλουν μήνυμα ενδιαφέροντος.
 • Δημοσίευση σχολίων και βαθμολογιών για τους Εκπαιδευτικούς.
 • Αναζήτηση Εκπαιδευτικών στην Πλατφόρμα.
 • Παροχή Πληροφοριών στους Μαθητές για τους Εκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Επικοινωνία Μαθητών με Εκπαιδευτικούς μέσω της Πλατφόρμας.
 • Κοστολόγηση και Τιμολόγηση της Υπηρεσίας.

Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Επαγγελματικού Προφίλ

Δεδομένα Τιμολόγησης

Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας για την προβολή των Εκπαιδευτικών και τη βέλτιστη αναζήτηση τους από τους Μαθητές.

α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μας με τους Εγγεγραμμένους Χρήστες της Πλατφόρμας (Εκπαιδευτικοί, Μαθητές).

β) η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας για την έκδοση τιμολογίων.

γ) συγκατάθεση για όσα δεδομένα χορηγούνται οικειοθελώς (δεν είναι υποχρεωτικά).

δ) έννομο συμφέρον μας για παροχή βέλτιστων αποτελεσμάτων με βάση τις αναζητήσεις.

Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις για:
 • Αδιάλειπτη λειτουργία της Πλατφόρμας
 • τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών
 • βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων
 • αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων
 • σύνταξη αναφορών και τήρησης δεδομένων
Τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούν έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, τα στοιχεία εγγραφής στον Λογαριασμό, δεδομένα cookies, δεδομένα χρήσης της Υπηρεσίας)

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα.

β) έννομο συμφέρον
για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία δικαιούται να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των υποκειμένων.

Εξυπηρέτηση και διαχείριση αιτημάτων των Εγγεγραμμένων Χρηστών που περιλαμβάνει:

 • Επικοινωνία από τον Χρήστη στα μέσα επικοινωνίας της Εταιρείας (συμβατικά μέσα, email ή τηλεφωνικό κέντρο, ή σε πολυμέσα επικοινωνίας π.χ. viber ή σε άλλο μέσο, social media).
 • Επικοινωνία από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του Χρήστη στα στοιχεία που δίνει ο Χρήστης.
 • Εξυπηρέτησή του γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την Εταιρεία, την Πλατφόρμα, τις υπηρεσίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας κλπ.
 • Εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του Χρήστη στην Πλατφόρμα.

Η επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό περιλαμβάνει:

(α) τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που μας δίνετε εσείς κατά την υποβολή του αιτήματός σας, ήτοι

 • Δεδομένα Ταυτότητας
 • Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας
 • Πληροφορίες που μας χορηγείτε σχετικές με το αίτημά σας

 • (β) δεδομένα που αναπτύσσουμε εμείς για εσάς.

α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την παροχή της υπηρεσίας.

β) το έννομο συμφέρον της εταιρείας να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της, να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας που μας υποβάλλετε μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, και να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί της καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους που είναι προς όφελος και του υποκειμένου και το οποίο ευλόγως αναμένεται από τα υποκείμενα.

Κάθε χρήστης δύναται να εναντιωθεί (opt-out) οποτεδήποτε από την πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία για τον σκοπό αυτό.

γ) η συγκατάθεσή σας για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό, όταν ζητάει ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του.

δ) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας.

Στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών της Πλατφόρμας που περιλαμβάνει - ενδεικτικά:

 • Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών.
 • Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση της Πλατφόρμας.
 • Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των Χρηστών της Πλατφόρμας.
 • Έρευνα και αξιολόγηση προς βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων.
 • Αξιολόγηση για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ.
 • Υιοθέτηση νέων εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών.
 • Προώθηση της Εταιρείας και των υπηρεσιών.
 • Διαφήμιση και προώθηση της Εταιρείας μας.
 • Βελτίωση των εμπειριών σας.
 • Παράδοση συναφούς περιεχομένου.
 • Έρευνες ποιότητας.
 • Στατιστικές αναλύσεις.

Όλα τα δεδομένα που θα συλλέξουμε στο πλαίσιο των προηγούμενων σκοπών επεξεργασίας – ενδεικτικά:

Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας

Δημογραφικά Δεδομένα

Δεδομένα Cookies

Δεδομένα Επαγγελματικού Προφίλ

Δεδομένα Τεχνικά

ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων.

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας:

α) για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των υπηρεσιών της τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

β) για τη διάθεση των υπηρεσιών στην αγορά, για την ανάλυση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας της Πλατφόρμας, για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, για τις προτιμήσεις των πελατών μας αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη, για τη βελτίωση της επιχειρηματική μας απόδοσης για τη βελτίωση των συνεργασιών μας, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα, ελευθερίες και συμφέροντα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στον αντίστοιχο υπερκειμενικό σύνδεσμο στο email επικοινωνίας ή sms, ή με πρόσβαση στον ειδικό πίνακα διαχείρισης των δεδομένων σας, εφόσον έχετε Λογαριασμό στην Πλατφόρμα.

Διαφήμιση & Marketing

 • Διαχείριση εγγραφής στη λίστα αποδεκτών των Newsletter της Εταιρείας.
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) γενικών και βάσει της συμπεριφοράς και προτιμήσεων, όπως αυτές καταγράφονται μέσω των Δεδομένων Χρήσης της Υπηρεσίας και του μηχανισμού των Cookies.
 • Αποστολή άμεσης εμπορικής επικοινωνίας μέσω sms, viber ή άλλων πολυμέσων, push notifications κτλ.
 • Ανάλυση των Δεδομένων Χρήσης της Υπηρεσίας αγορών με σκοπό την κατάταξη των Χρηστών σε βασικές κατηγορίες με βάση τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, το μάθημα που διδάσκει κάθε Εκπαιδευτικός κλπ.
 • Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών πχ οργάνωση διαγωνισμών.
 • Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του Χρήστη από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Για το σκοπό της διαφήμισης και marketing η εταιρεία επεξεργάζεται:

Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας

Δεδομένα Επαγγελματικού Προφίλ

Δεδομένα Cookies

ή/και συνδυασμό των ανωτέρω.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών/πελατών της που χορηγήθηκαν σε εμάς στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας, για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας για συναφείς υπηρεσίες ή σκοπούς. Ειδικότερα και επιπλέον επεξεργαζόμαστε το email και το κινητό σας τηλέφωνο για την αποστολή email, SMS/VIBER με τις νέες υπηρεσίες, τις προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εναντιωθεί στην αποστολή τέτοιας εμπορικής επικοινωνίας.

Επιπλέον θεωρούμε ότι έχουμε το έννομο συμφέρον να κατατάξουμε εσάς σε πολύ γενικές κατηγορίες χρηστών με βάσει την χρήση των Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας, με σκοπό την αποστολή σε εσάς προωθητικών μηνυμάτων με βάση τις προτιμήσεις σας ως προς τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Το αυτό θεωρούμε και για την κατηγοριοποίηση σας με βάση την περιοχή παράδοσης και άρα με τη με βάση γεωγραφικών ορίων προώθηση της Υπηρεσίας, καθώς θεωρούμε πως η ανωτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι και για εσάς επωφελής καθόσον βελτιώνετε την εμπειρία σας στην Πλατφόρμα και παράλληλα αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

β) συγκατάθεση στις περιπτώσεις που μας χορηγείτε οικειοθελώς τα δεδομένα σας για την αποστολή των νέων της Εταιρείας, των προσφορών κτλ. μέσω email, sms, viber και άλλων πολυμέσων, όταν αποδέχεστε την αποστολή push notifications.

Μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στον αντίστοιχο υπερκειμενικό σύνδεσμο στο email επικοινωνίας ή sms, ή με πρόσβαση στον ειδικό πίνακα διαχείρισης των δεδομένων σας, εφόσον έχετε Λογαριασμό στην Πλατφόρμα.


5. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (πχ. διατηρείτε Λογαριασμό στην Πλατφόρμα, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, επικοινωνείτε στα σημεία εξυπηρέτησης Χρηστών μας κτλ.).

Παράλληλα δε, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντος που συνίσταται στη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά με την παροχή σε εσάς των Υπηρεσιών, την τήρηση του Λογαριασμού σας, την εμπορική μας πολιτική ή άλλη μεταξύ μας συναλλαγή, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στοιχεία Τιμολόγησής σας δύναται η Εταιρεία μας να τα τηρήσει στα πλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλα δεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα στην παρούσα Πολιτική.

Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια, σύμφωνα και με τα μέτρα ασφαλείας του άρθρου 9 κατωτέρω.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας.

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα με τα δικαιώματά σας (τα οποία μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ) και την σχετική επεξήγηση (η αναφορά σε άρθρα κατωτέρω αφορά στον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 679/2016):

Δικαίωμα Επεξήγηση

Πρόσβασης (άρθρο 15)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

 • επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας.
 • να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από που πήραμε τα δεδομένα σας (στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική).

Διόρθωσης (άρθρο 16)

 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.
 • Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφής (άρθρο 17)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
 • αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

 • για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή
 • για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων της Εταιρείας μας.

Περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.

Φορητότητας (άρθρο 20)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο.

Εναντίωσης (άρθρο 21)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου.

Ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22).

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Άρση συγκατάθεσης (opt-out)

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.


7. Ποιες είναι οι διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;
 • Ταυτοποίηση - Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

 • Κόστη - Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

 • Χρονοδιαγράμματα - Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

Καταγγελία σε Εποπτική αρχή: Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση λύσης στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

8. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Για τη λειτουργία της Πλατφόρμας και την παροχή των υπηρεσιών στους Εγγεγραμμένους Χρήστες, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα, τη διαχείριση του Λογαριασμού σας, την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της Ιστοσελίδας μας καθώς και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Ενδεικτικά, τέτοιες συνεργαζόμενες εταιρίες είναι η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά και φιλοξενεί τεχνικά την Πλατφόρμα, εταιρείες παροχής data center, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (πχ τράπεζες, οργανισμοί πληρωμών, PayPal), εταιρείες email marketing και διαφημιστικές, εταιρείες παροχής υπηρεσιών customer care, online chating, κτλ. εταιρείες έρευνας και ανάλυσης δεδομένων κτλ. .

Διευκρινίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, πχ. αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά. Επίσης, σε περίπτωση που μέσω της Ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, καλείστε να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

9. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information).

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της Πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

10. Τι ισχύει για τα Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα μας για να είναι λειτουργική ή πιο αποδοτική στη λειτουργία της, για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, για να σας παρέχουμε τις πλήρεις δυνατότητες της ιστοσελίδας και για να διασφαλίσουμε την ορθή εμφάνιση του περιεχομένου.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ψηφιακή πλατφόρμα, τα οποία, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως μέσο αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Τα cookies που τοποθετούνται από τον κάτοχο της ψηφιακής πλατφόρμας ονομάζονται «first party cookies». Τα cookies που τοποθετούνται από άλλους ονομάζονται «third party cookies». Τα cookies τρίτου μέρους επιτρέπουν την παροχή δυνατοτήτων ή λειτουργιών τρίτου μέρους (όπως αναλυτικά στοιχεία, διαφημίσεις και βίντεο) στην ψηφιακή πλατφόρμα ή μέσω αυτής. Τα μέρη που τοποθετούν τα third party cookies μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας τόσο όταν επισκέπτεται την ψηφιακή μας πλατφόρμα όσο και όταν επισκέπτεται ορισμένες άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Τα cookies εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και το σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μην αποδεχτείτε τα cookies. Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν μόνον όσα cookies είναι απολύτως τεχνικά και λειτουργικά απαραίτητα για τη λειτουργία της Πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

11. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική τέθηκε σε ισχύ την 01/07/2019. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Επομένως επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική στην Πλατφόρμα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρακάτω Ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω για τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.

Η συνέχιση της πλοήγησή σας στην Πλατφόρμα, ή η χρήση της Υπηρεσίας, η εγγραφή σας στη λίστα των Newsletter και ή διατήρηση Λογαριασμού κτλ., συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων (ή/και τυχόν τροποποιημένων όρων) εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τις διατάξεις της παρούσας ή τυχόν τροποποιήσεις αυτής, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων (ή δεδομένων τρίτων εκ μέρους των οποίων ενεργείτε), δικαιούστε δε να ζητήσετε διαγραφή του Λογαριασμού σας και των δεδομένων σας, υπό τις προϋποθέσεις ωστόσο που θέτει ο νόμος και η παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας , ενώ διατηρείτε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναλύονται και περιγράφονται παρακάτω.

Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην Ιστοσελίδα instateacher.gr. Επίσης, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα.