Φίλτρα 0

Περιοχή

Ταξινόμηση:

Φάκαρος Χρυσόστομος

29 ετών
Βυζαντινών & Νεολληνικών (Πτυχίο) - Πανεπιστήμιο Πατρών 
Κλασικός Φιλόλογος (Master) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Άδεια διδασκαλίας (Πιστοποίηση) - ΕΟΠΠΕΠ 
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Ιστορία Φιλοσοφία Κοινωνιολογία Νέα Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Έκθεση Λογοτεχνία Λατινικά Μελέτη Δημοτικού περισσότερα
 • Τιμή 9 / ώρα
 • Online 9 / ώρα
Προβολή

Φρουδαράκη Ιωάννα

25 ετών
Φιλόλογος (Πτυχίο) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Μελέτη Δημοτικού περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
Προβολή

Κουκά Ευγενία

31 ετών
Φιλόλογος/Λογοθεραπεύτρια (Master) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Λογοτεχνία Νεοελληνικά Κείμενα Λατινικά Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 15 / ώρα
 • Online 15 / ώρα
Προβολή

Κατσακιώρη Κωνσταντίνα

36 ετών
Φιλόλογος (Δίπλωμα) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ειδικός Παιδαγωγός (Master) - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Δημιουργική απασχόληση Έκθεση Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά Μελέτη Δημοτικού
 • Τιμή 10 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Δεχουνιώτη Βασιλική

27 ετών
Φιλόλογος (Δίπλωμα) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Νεοελληνικά Κείμενα Λογοτεχνία Νέα Ελληνικά Λατινικά Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση IB Diploma περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Συκαρά Ηλιάνα

23 ετών
Φιλόλογος (Πτυχίο) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Λογοτεχνία Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Μελέτη Δημοτικού Έκθεση Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 10 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Βουβαλίκη Ρόθου Ευγενία

36 ετών
Φιλόλογος (Master) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Άδεια διδασκαλίας (Πτυχίο) - ΕΟΠΠΕΠ 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Λογοτεχνία Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Μελέτη Δημοτικού Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 12 / ώρα
Προβολή

Λιάρα Δήμητρα

27 ετών
Ελληνική Φιλολογία (Πτυχίο) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά περισσότερα
 • Τιμή 8 / ώρα
 • Online 8 / ώρα
Προβολή

Πνευματικάκη Μαρία

23 ετών
Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πτυχίο) - Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μελέτη Δημοτικού Έκθεση Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 10 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Κωνσταντίνου Μαρίνα

31 ετών
Φιλόλογος (Πτυχίο) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Νεότερη & Σύγχρονη ευρωπαϊκή Ιστορία (Master) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Κοτόρι Κατερίνα

25 ετών
Κλασική Φιλολογία (Πτυχίο) - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Μελέτη Δημοτικού Ιστορία Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λογοτεχνία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 8 / ώρα
 • Online 8 / ώρα
Προβολή

Ρωσσίδου Όλγα

37 ετών
Νεοελληνική Φιλολογία (Πτυχίο) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Νέα Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά Κοινωνιολογία Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Έκθεση Νεοελληνικά Κείμενα Λογοτεχνία Ιστορία Φιλοσοφία Λατινικά περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Βαγγέλης Αδάμ

23 ετών
Φιλόλογος (Κλασική Φιλολογία) (Master) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λατινικά Λογοτεχνία Ιστορία Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 15 / ώρα
Προβολή

Μπούτα Ζωή

36 ετών
Φιλόλογος - Θεολόγος (Πτυχίο) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Νέα Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Έκθεση Λογοτεχνία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα
 • Τιμή 10 / ώρα
 • Online 9 / ώρα
Προβολή

Ιωνά Πηνελόπη

23 ετών
Φιλόλογος (Πτυχίο) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Αρχαία Ελληνικά Λατινικά Λογοτεχνία Ιστορία Φιλοσοφία Έκθεση Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 8 / ώρα
 • Online 6 / ώρα
Προβολή