Λατινικά

115 καθηγητές

Ιδιαίτερα Μαθήματα Λατινικών

. Βρείτε τον ιδανικό καθηγητή Λατινικών, βλέποντας το αναλυτικό βιογραφικό του (ηλικία, επίπεδο σπουδών, διδακτική & επαγγελματική εμπειρία), τις διδακτικές του μεθόδους, τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει, τη διαθεσιμότητά του, τις περιοχές που εξυπηρετεί, τα δίδακτρα και τις προσφορές του. Έπειτα μπορείτε να του στείλετε μήνυμα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα φίλτρα καθώς θα εξοικονομήσετε χρόνο και θα μπορέσετε να επιλέξετε ευκολότερα τον κατάλληλο δάσκαλο για εσάς.

Φίλτρα 0

Περιοχή

115 καθηγητές
Ταξινόμηση:

Φρουδαράκη Ιωάννα

25 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση
περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
Προβολή

Βουβαλίκη Ρόθου Ευγενία

36 ετών
Φιλόλογος Master - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Άδεια διδασκαλίας Πτυχίο - ΕΟΠΠΕΠ 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Αρχαία από μετάφραση Λογοτεχνία Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
Προβολή

Αναστοπούλου Ροδοθέα

28 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Σεμινάριο - Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Απασχόλησης 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή 15 / ώρα
Προβολή

Λεοντίδη Δέσποινα

28 ετών
Φιλόλογος Δίπλωμα - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Λατινικά
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Σιάτρα Κυριακή

30 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Νέα Ελληνικά Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα
 • Τιμή 15 / ώρα
Προβολή

Φορτοτήρα Ματίνα

26 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Νεοελληνικά Κείμενα Λατινικά Νέα Ελληνικά
περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
Προβολή

Κοντοπίδη Μαργαρίτα

23 ετών
Φιλόλογος Γλωσσολόγος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία Ιστορία Λατινικά Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Βλάχου Ευσταθίου Μαλαματένια

22 ετών
Αρχαία Ελληνικά Λατινικά
περισσότερα
 • Τιμή 15 / ώρα
Προβολή

Κατσιγιάννη Χριστίνα

43 ετών
Φιλόλογος Master - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Νεοελληνικά Κείμενα Λατινικά Λογοτεχνία
 • Τιμή 15 / ώρα
Προβολή

Οικονόμου Eιρήνη

30 ετών
Φιλόλογος Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Λατινικά Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λογοτεχνία Έκθεση
περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Γραββάνη Μαρία

23 ετών
Κλασική Φιλόλογος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Ιστορία Λατινικά Λογοτεχνία Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
Προβολή

Μπατιάκα Ειρήνη

39 ετών
Ελληνική φιλολογία - ειδική παιδαγωγική Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Νέα Ελληνικά Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Κοινωνιολογία Φιλοσοφία
περισσότερα
 • Τιμή 10 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Κοτόρι Κατερίνα

25 ετών
Κλασική Φιλολογία Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ιστορία Αρχαία Ελληνικά Έκθεση Λογοτεχνία Λατινικά Φιλοσοφία Νεοελληνικά Κείμενα Νέα Ελληνικά
περισσότερα
 • Τιμή 8 / ώρα
 • Online 8 / ώρα
Προβολή

Ρωσσίδου Όλγα

37 ετών
Νεοελληνική Φιλολογία Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Νέα Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά Κοινωνιολογία Αρχαία από μετάφραση Έκθεση Νεοελληνικά Κείμενα Λογοτεχνία Ιστορία Φιλοσοφία Λατινικά
περισσότερα
 • Τιμή 12 / ώρα
 • Online 10 / ώρα
Προβολή

Κουκά Ευγενία

31 ετών
Φιλόλογος/Λογοθεραπεύτρια Master - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Έκθεση Αρχαία Ελληνικά Αρχαία από μετάφραση Λογοτεχνία Νεοελληνικά Κείμενα Λατινικά Νέα Ελληνικά
 • Τιμή 15 / ώρα
 • Online 15 / ώρα
Προβολή