Ιδιαίτερα Μαθήματα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξης Εφαρμογών)

114 καθηγητές

Ιδιαίτερα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξης Εφαρμογών)

. Βρείτε τον ιδανικό καθηγητή για ιδιαίτερα μαθήματα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξης Εφαρμογών). H Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον είναι ένα μάθημα που έχει σχεδιαστεί με σκοπό οι μαθητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό να γνωρίσουν τις βασικές αλγοριθμικές έννοιες και τα δομικά προγραμματιστικά στοιχεία, να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν σχετικά απλά προβλήματα. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για την επίλυση διαφόρων καθημερινών προβλημάτων και επομένως η επίλυση προβλημάτων είναι μια βασική δεξιότητα που ο μελλοντικός φοιτητής πληροφορικής πρέπει να γνωρίζει. Μοιάζει αυτονόητο αλλά οι ίδιοι οι υπολογιστές δεν μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Ακριβείς οδηγίες βήμα προς βήμα πρέπει να δίνονται από εμάς για να καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Έτσι, η επιτυχία των υπολογιστών στην επίλυση ενός προβλήματος εξαρτάται από το πόσο σωστά και με ακρίβεια εμείς το ορίζουμε, σχεδιάζουμε μια λύση (αλγόριθμος) και υλοποιούμε τη λύση (πρόγραμμα) χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι, η επίλυση προβλημάτων είναι η διαδικασία εντοπισμού τους, ανάπτυξης αλγορίθμου για το πρόβλημα που εντοπίστηκε και τελικά η εφαρμογή του αλγόριθμου για την ανάπτυξη ενός προγράμματος υπολογιστή.

Πώς θα με βοηθήσουν τα ιδιαίτερα μαθήματα ΑΕΠΠ;

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ΑΕΠΠ θα σας βοηθήσουν να είστε σε θέση να κατανοείτε ξεκάθαρα ένα πρόβλημα πριν αρχίσετε να ψάχνετε τη λύση για αυτό. Αν δεν είστε ξεκάθαροι ως προς το τι πρόκειται να λυθεί, ίσως καταλήξετε να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα που μπορεί να μην επιτυγχάνει το σκοπό δημιουργίας του. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να διαβάζετε και να αναλύετε ένα πρόβλημα προσεκτικά για να απαριθμήσετε τα κύρια συστατικά του και να προσδιορίσετε τις βασικές λειτουργίες που η λύση σας θα έπρεπε να διαθέτει. Μια καλή περιγραφή του προβλήματος είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Στη συνέχεια, θα εκπαιδευτείτε στην αναζήτηση απαντήσεων για τις ακόλουθες ερωτήσεις:
 • Ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα;
 • Πού είναι αυτά τα δεδομένα;
 • Ποιοι τύποι αφορούν το πρόβλημα;
 • Ποιοι κανόνες υπάρχουν για την εργασία με τα δεδομένα;
 • Ποιες σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των τιμών δεδομένων;
Και αφού απαντήσετε στα παραπάνω θα πρέπει να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της λύσης. Η υποβολή των ακόλουθων ερωτήσεων συχνά βοηθά στον προσδιορισμό της:
 • Ποια νέα στοιχεία θα διαθέτουμε;
 • Ποια στοιχεία θα έχουν αλλάξει;
 • Τι αλλαγές θα έχουν γίνει σε αυτά τα στοιχεία;
 • Ποια πράγματα δεν θα υπάρχουν πλέον;
Προχωρώντας στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον θα μάθετε πώς να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο υψηλού επιπέδου. Ένας αλγόριθμος αποτελεί το σχέδιο για την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά τα σχέδια διαθέτουν διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας. Θα διαπιστώσετε ότι είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με έναν αλγόριθμο υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνει το κύριο μέρος μιας λύσης, αλλά αφήνει τις λεπτομέρειες για αργότερα. Η τριβή σε διαφορετικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και η γνώση του πώς σχεδιάζονται διαφορετικοί αλγόριθμοι, βοηθά στην αντιμετώπιση του επόμενου δύσκολου προβλήματος που θα σας δοθεί. Εξετάζοντας έναν αριθμό διαφορετικών αλγορίθμων, θα μπορείτε να αρχίσετε να αναπτύσσετε την αναγνώριση προτύπων, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα προκύψει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να μπορείτε να το λύσετε ευκολότερα.
Ακόμα και εάν δεν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε στο μέλλον επαγγελματικά με τον προγραμματισμό, το συγκεκριμένο μάθημα θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, να ενθαρρύνετε τις δεξιότητες αφηρημένης σκέψης καθώς και τη δημιουργικότητα σας, μαθαίνοντας παράλληλα πως δημιουργούνται όλες οι εφαρμογές και τα προγράμματα.

Σχετικές αναζητήσεις

Ιδιαίτερα μαθήματα Πληροφορικής
Ιδιαίτερα μαθήματα ΑΟΘ
Ιδιαίτερα μαθήματα Ρομποτικής

Μαθήματα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξης Εφαρμογών)

Μαθήματα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξης Εφαρμογών) ανά περιοχή από έμπειρους καθηγητές σε προσιτές τιμές με μία απλή αναζήτηση. Επιλέξτε το φίλτρο μάθημα στο χώρο του μαθητή ή στο χώρο του δασκάλου, πληκτρολογήστε περιοχή και βρείτε τον ιδανικό καθηγητή.

Μαθήματα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξης Εφαρμογών) Online

Μαθήματα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξης Εφαρμογών) εξ αποστάσεως από έμπειρους καθηγητές σε προσιτές τιμές με μία απλή αναζήτηση. Επιλέξτε το φίλτρο μάθημα online και βρείτε τον ιδανικό καθηγητή.

Φίλτρα 0

Περιοχή

114 καθηγητές
Ταξινόμηση: sort
Κομίνης Αλέξανδρος 26 ετών
Οικονομολόγος Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Οικονομική Θεωρία (ΑΟΘ) Μαθηματικά Πληροφορική
 • Online
  22 / ώρα
Προβολή
Κανελάτος Παναγιώτης 54 ετών
Computer Science Master - University of Hertfordshire
Πληροφορική Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
περισσότερα
 • Τιμή
  20 / ώρα
 • Online
  19 / ώρα
Προβολή
Μαυρογιανάκη Εύη 44 ετών
Πληροφορική Master - Πολυτεχνείο Κρήτης
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
περισσότερα
 • Τιμή
  20 / ώρα
 • Online
  20 / ώρα
Προβολή
Κουτρουκής Ιωάννης 46 ετών
Φυσική Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Πληροφορική
 • Online
  25 / ώρα
Προβολή
Κανελλόπουλος Ανάργυρος 38 ετών
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Δίπλωμα - Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Πληροφορική
 • Τιμή
  13 / ώρα
 • Online
  13 / ώρα
Προβολή
Πήχης Γιώργος 42 ετών
Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Master - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
 • Τιμή
  15 / ώρα
 • Online
  14 / ώρα
Προβολή
Ζαχαρόπουλος Γιάννης 40 ετών
Μαθηματικός Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Πληροφορική
 • Τιμή
  20 / ώρα
 • Online
  20 / ώρα
Προβολή
Παπαδόπουλος Πασχάλης 56 ετών
Φυσικός Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Πατρών
Φυσική Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Χημεία Μαθηματικά Πληροφορική
περισσότερα
 • Τιμή
  18 / ώρα
 • Online
  18 / ώρα
Προβολή
Παπαπανάγος Δημήτρης 42 ετών
Εκπαιδευτική Επάρκεια Πιστοποίηση - ΕΟΠΠΕΠ
Πληροφορική Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκπαιδευτική Ρομποτική Σεμινάριο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Πληροφορική
περισσότερα
 • Τιμή
  20 / ώρα
 • Online
  20 / ώρα
Προβολή
Παπαγεωργίου Ρένια 30 ετών
Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
 • Online
  20 / ώρα
Προβολή
Καλαφάτη Μαρία 29 ετών
Ευφυή Συστήματα Καταγραφής Δεικτών Υγείας PhD - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοιατρική Τεχνολογία Master - Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγήτρια Πληροφορικής Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
περισσότερα
 • Τιμή
  20 / ώρα
 • Online
  20 / ώρα
Προβολή
Κατσίκης Σωτήριος 41 ετών
Χημικός PhD - University of Birmingham
Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας Master - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χημεία Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χημεία Ναυσιπλοΐα Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
 • Τιμή
  30 / ώρα
 • Online
  30 / ώρα
Προβολή
Σαμψάκη Ντάγκα Αγγελική 24 ετών
Τεχνολογικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Science, Technology, Society) Master - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πληροφορικός - Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών Πτυχίο - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αρμονία Πτυχίο - Ωδείο Ηχογένεση
Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Οικονομική Θεωρία (ΑΟΘ) Δίκτυα Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Πληροφορική Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ) Φυσική Τεχνολογία
 • Online
  18 / ώρα
Προβολή
Κολλάρου Μαριλένα 24 ετών
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις Master - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία Πτυχίο - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
Αρχές Οικονομίας Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Μαθηματικά
 • Τιμή
  20 / ώρα
 • Online
  20 / ώρα
Προβολή
Κοκονάκης Βασίλης 28 ετών
Μαθηματικός Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
 • Τιμή
  20 / ώρα
 • Online
  20 / ώρα
Προβολή