Σχολικά Πώς πρέπει να διδάσκονται τα μαθηματικά Λυκείου

Πώς πρέπει να διδάσκονται τα μαθηματικά Λυκείου

Τα μαθηματικά Λυκείου δυσκολεύουν αρκετά ζορίζοντας τους μαθητές οι οποίοι βλέπουν το βαθμό τους σταδιακά να κατρακυλά. Η πορεία τους στα μαθηματικά επηρεάζει όμως και τις επιλογές τους για το πανεπιστήμιο και την καριέρα τους. Στην Α ́ Λυκείου συναντούν ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, το οποίο τους δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες ενώ το μάθημα «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων» περιέχει σημαντικές μαθηματικές έννοιες, απαραίτητες για τις επόμενες ενότητες.

Όσοι διδάσκετε μαθηματικά Λυκείου έχετε την ευθύνη να βοηθήσετε τους μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία και τη σημασία των μαθηματικών και να θέσουν τις σωστές βάσεις πριν να είναι πολύ αργά.

Το κίνητρο των μαθητών να είναι ενθουσιώδεις και δεκτικοί είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της διδασκαλίας των μαθηματικών και μια κρίσιμη πτυχή οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών. Οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι οφείλουν να εστιάζουν την προσοχή στους λιγότερο ενδιαφερόμενους μαθητές, προσπαθώντας να τους κάνουν να "δουν με άλλο μάτι" και να κατανοήσουν τη "γλώσσα" των μαθηματικών.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι μαθητές στο μεταβατικό αυτό στάδιο από το Γυμνάσιο στο Λύκειο έχουν συχνά χαμηλή αυτοπεποίθηση και αντιμετωπίζουν με φόβο τις νέες μαθησιακές προκλήσεις. Η διδασκαλία των μαθηματικών στα σχολεία σπάνια είναι επαρκής διότι σε αντίθεση με τα θεωρητικά μαθήματα, τα μαθηματικά γίνονται αντιληπτά από το μυαλό του κάθε μαθητή με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικούς χρόνους. Στα ιδιαίτερα μαθήματα πρέπει να μπορέσετε να αντιληφθείτε γρήγορα ποιες μαθηματικές έννοιες/σχήματα δυσκολεύουν τον εκάστοτε μαθητή σας για να ανατρέξετε στη βάση των εννοιών αυτών και να προσπαθήσετε να τις κάνετε κατανοητές με άλλο τρόπο. 

Διδάξτε μεγάλες ιδέες και όχι αποσυνδεδεμένα μαθήματα. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να έχουν στο μυαλό τους ολοκληρωμένα σχήματα ενώ πραγματοποιούν συνδέσεις μεταξύ κεφαλαίων. Έτσι θα πρέπει να παρακολουθείτε τις λεπτομέρειες του υπολογισμού που δυσκολεύονται να κάνουν, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στις μεγαλύτερες μαθηματικές αρχές που διδάσκονται μέσα από τις ασκήσεις και τους υπολογισμούς αυτούς.

Βρείτε σήμερα έναν πιστοποιημένο καθηγητή για ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών στο instateacher