Ξένες γλώσσες Οι 20 πιο σημαντικές φράσεις που πρέπει να γνωρίζετε πριν επισκεφτείτε την Ιταλία

Οι 20 πιο σημαντικές φράσεις που πρέπει να γνωρίζετε πριν επισκεφτείτε την Ιταλία

Εάν δεν γνωρίζετε Ιταλικά αλλά πρόκειται να ταξιδέψετε στη γείτονα χώρα σας έχουμε καλά νέα. Είναι εύκολο να κατανοήσετε τις κοινές ιταλικές φράσεις και ειδικά τους ιταλικούς χαιρετισμούς. Αν και οι Ιταλοί είναι πολύ περήφανοι για τη γλώσσα τους, έχουν υιοθετήσει αρκετές αγγλικές λέξεις που γενικά, προφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως στα αγγλικά με μερικές εξαιρέσεις. Λένε, για παράδειγμα, λέξεις όπως gadgets, jogging, feeling and shock. Θα τους ακούσετε επίσης να χρησιμοποιούν συχνά και τη λέξη ok. Είναι εγκάρδιοι και μιλάνε αγγλικά εάν γνωρίζουν, αλλά θα το εκτιμήσουν περισσότερο εάν πείτε κάτι στη γλώσσα τους ακόμα και εάν η προφορά σας δεν είναι τέλεια.

Είτε χάνεστε ανάμεσα στα πλωτά μονοπάτια της Βενετίας, είτε παραγγέλνετε gelato στη Ρώμη είτε ψωνίζετε στις μπουτίκ του Μιλάνου, είναι βέβαιο ότι θα ερωτευτείτε τη χώρα και τη γλώσσα της και επιστρέφοντας θα θελήσετε να ξεκινήσετε ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών. Ως τότε όμως, αυτές είναι οι 20 πιο σημαντικές φράσεις που πρέπει να γνωρίζετε πριν επισκεφτείτε την Ιταλία:

1. Ευχαριστώ - Grazie (grah-tzee-yeh)

2. Παρακαλώ - Prego! (preh-goh)

3. Σας παρακαλώ - Per favore (pair fah-voh-reh)

4. Με συγχωρείτε (για να αποσπάσετε την προσοχή) - Scusi  (skoo-zee)

5. Συγνώμη / με συγχωρείτε (για να προσπεράσετε κάποιον ή εάν σπρώξετε κάποιον) - Permesso (pair-meh-soh)

6. Γεια / Hi! - Salve / Ciao! (saal-veh / chow)

7. Καλημέρα - Buon giorno (bwohn jor-noh)

8. Καλησπέρα - Buona sera (bwoh-nah sair-rah)

9. Καληνύχτα - Buona note (bwoh-nah noht-teh)

10. Αντίο - Arrivederci (ah-ree-vah-dair-chee)

11. Τι κάνεις / πώς είσαι - Come sta? (koh-meh stay)

12. Καλά / έτσι και έτσι / όχι άσχημα - Bene / Così così / Non c’è male (beh-neh / koh-zee koh zee / nohn cheh mah-leh)

13. Μιλάτε Αγγλικά; - Parla Inglese? (parh-la een-glay-zeh)

14. Δεν καταλαβαίνω - Non capisco (non kah-pee-skoh)

15. Συγνώμη / λυπάμαι - Mi dispiace (mee dees-pee-yah-cheh)

16. Πόσο κάνει; - Quanto costa? (kwan-toh koh-stah)

17. Που βρίσκεται …; Που βρίσκονται …; - Dov’è ….? / Dove sono...? (dohv-eh / doh-veh soh-noh)

18. Θα ήθελα ... (μόνο όταν πρόκειται για παραγγελία φαγητού) - Prendo… (pren-do)

19. Μπορώ να πληρώσω με μετρητά; - Posso pagare in contanti? (pos-so pa-ga-re een kon-tan-tee)

20. Το μενού, παρακαλώ - Il menu, per favore (eel men-oo payr fa-vo-ray)

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε παραπάνω από τα βασικά ξεκινήστε ιδιαίτερα μαθήματα Ιταλικών στο instateacher σήμερα.