Χρύσης Eμμανουήλ  48 ετών

 • Λογιστική
 • Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Άδεια Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών & κατ' οίκον
 • Πιστοποιημένος
Λογιστική
Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Άδεια Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών & κατ' οίκον
Μήνυμα στον καθηγητή
51μαθήματα
24έτη εμπειρίας
24πτυχία

Ιδιαίτερα μαθήματα Λογιστικής & ξένων γλωσσών (Αγγλικών - Γερμανικών)

Ιδιαίτερα μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σε φοιτητές Α.Ε.Ι., τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου. Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω Skype ή άλλης διαδικτυακής πλατφόρμας με παροχή δωρεάν πλούσιων ηλεκτρονικών ή έντυπων σημειώσεων.

Έμπειρος πτυχιούχος λογιστής - φοροτεχνικός Α' τάξης - καθηγητής λογιστικής, Αγγλικών, Γερμανικών και Πληροφορικής όλων των επιπέδων με πλούσια επαγγελματική εμπειρία και μεταπτυχιακές παιδαγωγικές σπουδές στις νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Λογιστικής, Εμπορικών εφαρμογών ( Calculus Ultra, Eurofasma, Manager, ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ κ.λπ. προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής ), Αγγλικών όλων των επιπέδων και Γερμανικών μέχρι και επίπεδο Β1 σε παιδιά και ενήλικες κατ’ οίκον, δια ζώσης ή από απόσταση μέσω διαδικτύου και με χρήση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης και μάθησης. Παραδίδονται επίσης ιδιαίτερα μαθήματα Νέων Ελληνικών για αλλοδαπούς, για όλα τα επίπεδα.

Τα μαθήματα μπορούν να γίνονται σε δικό σας χώρο ή σε ιδιαίτερα προσαρμοσμένο χώρο του καθηγητή ( οικοδιδασκαλείο ).

Τα μαθήματα αφορούν σε παιδιά και ενήλικες, γενικά ή επαγγελματικά Αγγλικά, Γερμανικά, Νέα Ελληνικά και Λογιστική. Δίνονται σημειώσεις δωρεάν. Προσιτά δίδακτρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Ειδικές τιμές για αδέλφια, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, Α.Μ.Ε.Α. και φοιτητές.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλων των ειδών εξετάσεις (ΑCTA, P.A.L.S.O., Cambridge, Michigan, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Bullats κ.λπ. ).

περισσότερα

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει;

Η διδακτική μου μεθοδολογία σκοπό έχει να καλύπτει αξιόπιστα τις ανάγκες του σπουδαστή. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης, έχουν καταστήσει επιτακτική ανάγκη το σωστό εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ο οποίος θα οδηγεί στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η προσεκτική επιλογή του καθηγητή λοιπόν που θα σταθεί κύριος αρωγός στις προσπάθειες των σπουδαστών να εκπληρώσουν τα όνειρά τους αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα σε αυτή την πορεία.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για άριστη γνωστική κατάρτιση, κριτική και δημιουργική σκέψη, μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό, με ωθούν να αντιμετωπίζω κάθε νέα σχολική χρονιά εξοπλισμένος με ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταρτιζόμενους. Με συνεχείς ανανεώσεις και εκσυγχρονισμό στα μέσα διδασκαλίας, ώστε οι καταρτιζόμενοι να αποκτούν βιωματική μάθηση, με ολοκληρωμένο προγραμματισμό για τη διδασκαλία της ύλης, ώστε να ελαχιστοποιείται το άγχος των μαθητών, με στενή συνεργασία με τους γονείς και προπάντων με πραγματική αγάπη και μεράκι για το λειτούργημά μου, πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω την κατάλληλη «στρατηγική», που οδηγεί στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε σπουδαστή.

Σε μια κοινωνία λοιπόν γεμάτη προκλήσεις, αλλαγές και καινοτομίες, η Εκπαίδευση οφείλει να γαλουχεί τους νέους και τους ενήλικες όχι μόνο προσφέροντάς τους τη δύναμη της γνώσης, αλλά καλλιεργώντας και την κρίση, το χαρακτήρα και τις κλίσεις τους. Η μεθοδολογία μου ευελπιστώ ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

H προσέγγισή μου βασίζεται στη φιλοσοφία της στενής σχέσης μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες μου και της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών τους.

Ο Χάρτης των Αρχών μου
Με εφόδια την αγάπη μου για την Εκπαίδευση, το σεβασμό απέναντι στον εαυτό μου και στο σπουδαστή, την κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε εκπαιδευόμενος ξεχωριστά ,με λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε ψυχοσύνθεση και τις αντίστοιχες ανάγκες εκπαίδευσης και με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα και συνέπεια απέναντι σε αυτά που υπόσχομαι, κατάφερα τα τελευταία χρόνια να συνδέσω το όνομά μου με την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Μαθήματα & Υπηρεσίες
Σύγχρονα και έγκυρα συγγράμματα, πλήθος ασκήσεων με εμπέδωση της ύλης και ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων στο αντικείμενο.

Η διαφορετικότητά μου

Ο προσανατολισμός μου επικεντρώνεται στην προσπάθεια παρά στο αποτέλεσμα γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ένας σπουδαστής μπορεί να εκφράσει αβίαστα τον εαυτό του και να αποδώσει τα μέγιστα. Το οξύμωρο είναι ότι αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος για την επιτυχία.

Ολοκληρώνω την προετοιμασία του φοιτητή που αναλαμβάνω.

Μπορώ να διαμορφώνω τα μαθήματα με βάση τις απαιτήσεις της κάθε σχολής και τις ανάγκες του φοιτητή.

Πληθώρα σημειώσεων και παλαιών θεμάτων σχεδόν από όλες τις οικονομικές σχολές.

Προσωπικές σημειώσεις και ασκήσεις (κυρίως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) για καλύτερη εμπέδωση των λογιστικών εννοιών και πρακτικών.

περισσότερα

Μαθήματα

Πανεπιστημιακά

Λογιστική

Εξυπηρετεί και
Χρηματοοικονομική Διοικητική Δημοσίου Τομέα Ελεγκτική

Σχολικά

Μελέτη Δημοτικού

Προετοιμασία για
Πειραματικά Σχολεία Πρότυπα Σχολεία
Εξυπηρετεί και
Ειδική Αγωγή Παράλληλη Στήριξη

Σχολικά

Ιστορία

Εξυπηρετεί και
ΕΠΑΛ

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά Αγγλικά

Προετοιμασία για
A1 A2 (KET) B1 (PET) B2 (Lower) C1 (Advanced) C2 (Proficiency) TOEFL PET (Preliminary english test) IELTS TOEIC Business English BULATS TIE Εξετάσεις Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
Εξυπηρετεί και
Εκπαίδευση καθηγητών αγγλικής Μετάφραση Ορολογία

Ξένες γλώσσες

Γερμανικά Γερμανικά

Προετοιμασία για
Zertifikat A1 Zertifikat A2 Zertifikat B1 (Grundstufe) Zertifikat B2 Εξετάσεις Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
Εξυπηρετεί και
Μετάφραση Ορολογία

Ξένες γλώσσες

Ελληνικά σε ξένους Ελληνικά σε ξένους
Native Speaker

Προετοιμασία για
Εξετάσεις Ελληνομάθειας
Εξυπηρετεί και
Μετάφραση Ορολογία

Πληροφορική

Βασικές Γνώσεις Η/Υ

Προετοιμασία για
ECDL ACTA/CPIT

Πληροφορική

Digital Marketing

Προετοιμασία για
ECDL

Διαθεσιμότητα

ΔευΔευ ΤριΤρι ΤετΤετ ΠεμΠεμ ΠαρΠαρ ΣαβΣαβ ΚυρΚυρ
Πρωί
Μεσημέρι
Απόγευμα

Περιοχές εξυπηρέτησης

 • 12 περιοχές σε Δωδεκάνησα
  • Αρχάγγελος
  • Αφάντου
  • Ιαλυσός
  • Καλυθιές
  • Κολύμπια
  • Κοσκινού
  • Κρεμαστή
  • Παραδείσι
  • Παστίδα
  • Ρόδος
  • Σγουρού
  • Φαληράκι

Πτυχία

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου  (ΑΕΙ)

  Master - Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης 2017
 • ΤΕΙ Κρήτης  (ΑΤΕΙ)

  Πτυχίο - Λογιστική 1998
 • Υπουργείο Παιδείας  (Άλλες Σχολές)

  Πιστοποίηση - Άδεια Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών & κατ' οίκον 2022
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  (Άλλες Σχολές)

  Πιστοποίηση - Χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ και τελικό σημείο επαφής της Αυτ. Δνσης Πολ. Προστασίας Π.Ν.Αι. 2020
 • Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών  (Άλλες Σχολές)

  Πιστοποίηση - Εκπαιδευτικός 2018
 • Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)  (Άλλες Σχολές)

  Πιστοποίηση - Εισαγωγή στην οδηγία περί Υπηρεσιών στην Εσωτερική αγορά & Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης IMI 2011
 • Υπουργείο Παιδείας  (Άλλες Σχολές)

  Πιστοποίηση - Άδεια Επάρκειας Προσόντων 1999
 • Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Online διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και της Οικονομίας στην Ελλάδα 2022
 • Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικών Καταλυμάτων 2022
 • Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Γαλλικά στον Τουρισμό 2022
 • Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Τμήμα Υποδοχής Ξενοδοχειακών Μονάδων 2022
 • Express Publishing  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - ‘EP SUMMIT 2022 - ELT Training Rooms’ 2022
 • TeamWorks  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - 24o Greek ICT Forum – Infomobility World || Certificate 2022
 • Τeamworks ICT Conferences  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - 1ο Συνέδριο "Athens Space & Satellite Industry Summit" 2021
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (ΑΕΙ)

  Σεμινάριο - «Η Δέσπω κάνει πόλεμο» - Οι γυναίκες στην επανάσταση του 1821 μέσα από τη λογοτεχνία 2021
 • eLearning Industry  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Make Employee Training More Than A Checkbox: Unleash The 3 Cs Of Training Beyond Compliance 2020
 • University of Cambridge  (Πανεπιστήμιο εξωτερικού)

  Σεμινάριο - Preparing your students online for Writing papers in Cambridge English Qualifications 2020
 • University of Cambridge  (Πανεπιστήμιο εξωτερικού)

  Σεμινάριο - Webinar- Home FUN: Storyworking - keeping distance teaching alive 2020
 • Αποτελέσματα αναζήτησης Αποτέλεσμα ιστού με συνδέσμους ιστοτόπου Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ  (ΑΕΙ)

  Σεμινάριο - “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης” 2020
 • Burlington Books  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Teaching Juniors Online with Burlington Books: Part 2 2020
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Ανακαλύψτε τις ψηφιακές δυνατότητες του σχολείου σας με μια SELFIE 2020
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (ΑΕΙ)

  Σεμινάριο - Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου 2014
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 2014
 • Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.)  (Άλλες Σχολές)

  Σεμινάριο - Μηχανογραφημένη Λογιστική 1993

Βιογραφικό

 • 2007 - Σήμερα
  Καθηγητής στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών La Lingua
 • 2003 - Σήμερα
  Εκπαιδευτικός στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρόδου
 • 1998 - Σήμερα
  Εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα
 • 1998 - Σήμερα
  Καθηγητής ιδιαιτέρων μαθημάτων στο Οικοδιδασκαλείο ΙΣΤΟΣ
 • 1998 - Σήμερα
  Μόνιμο διοικητικό - λογιστικό στέλεχος κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με α' βαθμό στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα
 • 2018 - 2019
  Kαθηγητής ξένων γλωσσών στο Κ.Ξ.Γ. «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
 • 2016 - 2017
  Φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 1998 - 2006
  Kαθηγητής αγγλικών, πληροφορικής και εμπορικών εφαρμογών λογιστικής στο Ι.Τ.Ε.Ε. Δορκάς (Καναδά, 851 00 Ρόδος)
 • 1992 - 1998
  Σπουδές στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)/ Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

Προσφορές

 • Έκπτωση σε ανέργους
 • Έκπτωση σε πολύτεκνους
 • Έκπτωση για γκρουπ
 • Έκπτωση σε αδέρφια
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό
 • Τιμή συζητήσιμη ανάλογα με τις ώρες
 • Σε τιμή πακέτου προκαταβολής ανάλογα με το πρόγραμμα

Υπηρεσίες

 • Ξενόγλωσσοι μαθητές
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Διδασκαλία σε γκρουπ
 • Προσωπικές σημειώσεις
 • Προετοιμασία για πανελλήνιες
 • Φροντιστηριακές σημειώσεις
 • Εκπόνηση εργασιών
 • Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 • Συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος
 • Συμπλήρωση μηχανογραφικού
 • Προετοιμασία για υποτροφίες
 • Προετοιμασία για πανεπιστήμια εξωτερικού
 • Προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις
 • Προετοιμασία για διαγωνισμούς
 • Θερινά μαθήματα
 • Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων

Αξιολογήσεις